David Helsing har studerat och arbetat med hållbarhetsstrategi bla inom filmbranschen. Under produktionen av Systrar 1968 genomförde han en fallstudie för att se över vilka möjligheter finns till att förbättra miljöarbetet på filmproduktioner, beräkna koldioxidutsläppen, samt för att kartlägga vad vi rent konkret kan göra för att minska miljöpåverkan vid filminspelning.

I samarbete med Green Screen bjuder vi in David Helsing för att inspirera nya filmskapare att redan från starten slå in på den gröna vägen.

Hållbart filmskapande, 14:10-14:45 på Pixelscenen

David Helsing orginalbild

Upp igen!