Film i Skåne och Ystads kommun arbetar långsiktigt tillsammans för att ta fram en strategi för en grönare filmproduktion i Skåne.

Det europeiska InterReg projektet GREEN SCREEN har som mål att minska koldioxidutsläppen inom europeisk film- och tv-bransch. Projektet vill säkerställa att det genom miljötänk kan bli billigare för filmbolagen att producera film samt sprida goda resultat på en europeisk nivå.

Fr kl 9:30 Filmfrukost
I samband med invigningarna bjuder Green Screen alla besökare på en bra start på dagen.

Kl 14:15 Inspirationstalare 
David Helsing: Hållbart filmskapande Läs mer... 

 

Hela dagen: MINIEXPO Hållbar filmproduktion

Green Screen Unga Sophie Bell Adam Johnsson 01 kopiaGreen Screen EU FLAG

Upp igen!